ข่าววันนี้ » ทั่วไป
Nabi - 12 เมษายน 2562 | แก้ไข

ธนาธร ขึ้นศาลทหาร เป็นเรื่องยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ ย้ำไร้อคติ

จากกรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ถูกหมายเรียกมาตรา 116 จนต้องไปรับทราบข้อกล่าวหา และต้องขึ้นศาลทหาร กระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงการดำเนินคดีจะเป็นไปตามกฎหมายและหลักนิติธรรม โดยผู้ต้องหาหรือจำเลยล้วนมีสิทธิได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย เป็นธรรม รวดเร็ว และปราศจากอคติทั้งปวง

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

ขณะปราศรัย

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ออกข่าวสารนิเทศลงวันที่ 11 เม.ย. ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขึ้นศาลทหารของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ในช่วงต้นของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปี 2557 จนถึงวันที่ 12 ก.ย. 2559 ว่า กรณีคดีของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กับพวกจำนวนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เกิดก่อนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 55/2559 วันที่ 12 กันยายน 2559 ด้วยข้อหากระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และฐานอื่นตามมาตรา 189 จึงเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 2

พรรคอนาคตใหม่

ธนาธร กับ ชัชชาติ

ทั้งนี้ การดำเนินคดีจะเป็นไปตามกฎหมายและหลักนิติธรรม โดยผู้ต้องหาหรือจำเลยล้วนมีสิทธิได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย เป็นธรรม รวดเร็ว และปราศจากอคติทั้งปวงภายใต้ระบบกฎหมายของประเทศที่มีมาช้านาน และได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการเช่นเดียวกับในนานาอารยประเทศทั้งหลาย

งานกีฬา จุฬา ธรรมศาสตร์

ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 8

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็น