ข่าววันนี้ » ทั่วไป
Nabi - 29 เมษายน 2562 | แก้ไข

การเลือกตั้งที่ 1 จ.นครปฐม ยังไม่สามารถประกาศผลผู้ชนะ

พรรคอนาคตใหม่ ออกแถลงการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้ลำดับเหตุการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทำให้คะแนนในเขตนี้เปลี่ยนไปมารวม 5 ครั้ง ตั้งแต่เลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค. จนถึงการนับคะแนนใหม่ 28 เม.ย. พร้อมขอให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ในเขตนี้ เพื่อให้ได้ผลการเลือกตั้งที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

เลือกตั้งที่นครปฐม

วันที่ 29 เม.ย. เวลา 16.30 น. นางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ได้แจ้งข่าว พรรคอนาคตใหม่ ออกแถลงการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้ลำดับเหตุการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทำให้คะแนนในเขตนี้เปลี่ยนไปมารวม 5 ครั้ง ตั้งแต่เลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค. จนถึงการนับคะแนนใหม่ 28 เม.ย. พร้อมขอให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ในเขตนี้ เพื่อให้ได้ผลการเลือกตั้งที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

ธนาธรพร้อมสมาชิกพรรค

แถลงการณ์ กรณีผลการนับคะแนนเลือกตั้งครั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครปฐม

หลังจากนางสาวสาวิกา ลิมปสุวัณณะ ผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครปฐม พบความผิดพลาดในการรวมคะแนนเลือกตั้งของกกต. จากเดิมที่กกต.ประกาศให้ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ ชนะผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่ 147 คะแนน แต่เมื่อนางสาวสาวิกานำคะแนนที่ได้จากกกต.รายหน่วยมาตรวจสอบใหม่ กลับพบว่าคะแนนอนาคตใหม่ชนะประชาธิปัตย์ 4 คะแนน ทำให้กกต.มีมติให้มีการนับคะแนนใหม่ทั้งเขต เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ผลคะแนนของเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครปฐม ถือเป็นกรณีที่มีปัญหาอย่างมาก โดยมีการแสดงคะแนนเปลี่ยนไปมาถึง 5 ครั้ง ได้แก่

พันโทสินธพ แก้วพิจิตร (ประชาธิปัตย์) และ น.ส.สาวิกา ลิมปะสุวัณณะ (อนาคตใหม่)

24 มีนาคม กกต.ประกาศให้พรรคอนาคตใหม่แพ้ประชาธิปัตย์ 147 คะแนน ด้วยคะแนน 35,615 ต่อ 35,762

1 สัปดาห์หลังเลือกตั้ง ผู้สมัครอนาคตใหม่ขอคะแนนรายหน่วยจากกกต. มาตรวจสอบเอง พบว่าพรรคอนาคตใหม่ ชนะพรรคประชาธิปัตย์ 4 คะแนน ด้วยคะแนน 35,766 ต่อ 35,762

28 เมษายน พรรคประชาธิปัตย์ประกาศชัยชนะ ได้คะแนนมากกว่าพรรคอนาคตใหม่ 4 คะแนน ด้วยคะแนน 35,707 ต่อ 35,711

28 เมษายน นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี กรรมการกกต. ให้สัมภาษณ์ว่าพรรคอนาคตใหม่ชนะพรรคประชาธิปัตย์ 62 คะแนน ด้วยคะแนน 35,707 ต่อ 35,645

29 เมษายน นายจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. แถลงว่าพรรคอนาคตใหม่แพ้พรรคประชาธิปัตย์ 4 คะแนน 35,707 ต่อ 35,711

คะแนนที่เปลี่ยนไปมาเช่นนี้ ทำให้ไม่สามารถหาข้อยุติอันชอบธรรมได้เลยว่าผลการเลือกตั้งครั้งใดถือว่าเป็นครั้งที่ถูกต้อง

หีบเลือกตั้ง

นอกจากนี้ ยังเกิดเหตุไฟดับนานถึง 20 วินาทีในระหว่างการนับคะแนน และผู้สังเกตการณ์ของพรรคอนาคตใหม่ได้ตรวจสอบพบเหตุผิดปกติหลายกรณี มากเกินกว่าจำนวนคะแนนที่พรรคอนาคตใหม่แพ้พรรคประชาธิปัตย์

ข้อเท็จจริงดังกล่าว เป็นกรณีปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 ของจังหวัดนครปฐมมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือการนับคะแนนเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง พรรคอนาคตใหม่จึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ทั้งเขต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 124เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการเลือกตั้งที่โปร่งใสเป็นธรรม สะท้อนเจตจำนงที่แท้จริงของประชาชน และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

ธนาธร  หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก WorkpointNews

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็น