ข่าววันนี้ » โซเชียล
Fairy Cat - 18 กรกฏาคม 2564 | แก้ไข

สวนดุสิตโพล เผย ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง เชื่อมั่น ซิโนแวค น้อยลง คาด ไทยใช้เวลา มากกว่า 2 ปี

18 ก.ค. 64 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “คนไทยในยุควิกฤติ โควิด-19” พบประชาชนกลุ่มที่ฉีดวัคซีนแล้วเข็มที่ 1 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า อยากฉีดเข็มที่ 2-3 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า และ ไฟเซอร์ ส่วนกลุ่มที่ฉีดเข็มที่ 1 เป็นซิโนแวค อยากฉีดเข็มที่ 2-3 เป็น ไฟเซอร์ และโมเดอร์นา

 

ทั้งนี้มองว่าสถานการณ์โควิด-19 ณ วันนี้วิกฤติมาก เพราะยอดผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งวิธีการที่จะทำให้ฝ่าวิกฤติไปได้ คือ รัฐบาลต้องจริงใจ ไม่แสวงหากำไรจากประชาชน และคิดว่าจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ต้องใช้เวลามากกว่า 2 ปี โดยประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกัน “คนไทยในยุควิกฤติ โควิด-19”

โดยทำการสำรวจทางออนไลน์ ประชาชนทั่วประเทศ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,702 คน ระหว่างวันที่ 5-15 ก.ค. 2564 ดังต่อไปนี้

1. การฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประชาชน ณ วันนี้

ยังไม่ได้ฉีด 49.35%

ฉีดแล้ว 1 เข็ม 38.84%

ฉีดแล้ว 2 เข็ม 11.81%    

2. หากฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว ประชาชนอยากฉีดวัคซีนเข็มที่ 2-3 เป็นยี่ห้อใด

เข็มที่ 1 แอสตร้าเซนเนก้า  อยากฉีดเข็มที่ 2-3 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า 41.86% ไฟเซอร์ 25.39% โมเดอร์นา  24.22%

เข็มที่ 1 ซิโนแวค อยากฉีดเข็มที่ 2-3 เป็น ไฟเซอร์ 30.07% โมเดอร์นา  26.09% ซิโนแวค 22.46%

เข็มที่ 1 ซิโนฟาร์ม อยากฉีดเข็มที่ 2-3 เป็น ซิโนฟาร์ม 50.00%  โมเดอร์นา  25.00% ไฟเซอร์ 16.67%     

3. ประชาชนคิดว่าสถานการณ์ประเทศไทย ณ วันนี้อยู่ในภาวะวิกฤติมากน้อยเพียงใด

วิกฤติมาก 60.93%   

วิกฤติ 24.12%         

ค่อนข้างวิกฤติ 14.95%  

4. เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่บ่งชี้ว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะวิกฤติ

อันดับ 1  ยอดผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น 89.24%

อันดับ 2  บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19/คนทำงานไม่เพียงพอ 81.08%

อันดับ 3  สถานประกอบการ/ร้านค้า ปิดกิจการ คนตกงาน ว่างงาน 77.71%

อันดับ 4  การฉีดวัคซีนล่าช้า วัคซีนไม่มีประสิทธิภาพ 75.75%

อันดับ 5  ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ได้  73.45%

5. ประชาชนคิดว่าประเทศไทยควรทำอย่างไร จึงจะฝ่าวิกฤติโควิด-19 ได้

อันดับ 1  รัฐบาลต้องจริงใจ ไม่แสวงหากำไรจากประชาชน 78.47%

อันดับ 2  ฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้บุคลากรทางการแพทย์โดยเร็ว 76.70%

อันดับ 3  จัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายยี่ห้อให้ประชาชน 75.04%

อันดับ 4  มีการตรวจหาเชื้อเชิงรุก กักพื้นที่การแพร่ระบาด 74.69%

อันดับ 5  หยุดเล่นเกมการเมือง เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านเข้ามาช่วยกันทำงาน 69.97%

6. ประชาชนคิดว่าประเทศไทยจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้เมื่อไร

มากกว่า 2 ปี 36.74%       1 ปี 27.60%        2 ปี 25.93%       6 เดือน 9.73%     

7. ประชาชนคิดว่าใคร/หน่วยงานใดที่จะช่วยพาให้ประเทศไทยฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปได้

อันดับ 1  ประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกัน 36.15%

อันดับ 2  นายกรัฐมนตรี 17.03%   

อันดับ 3  กระทรวงสาธารณสุข 10.61%

อันดับ 4  ตนเอง 9.77%    

อันดับ 5  กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์  9.71%

ขอบคุณข้อมูลจาก SuanDusitPoll

แสดงความคิดเห็น