ข่าววันนี้ » โซเชียล
Fairy Cat - 18 กรกฏาคม 2564 | แก้ไข

คลิปเสียงว่อน รพ. เอกชน ย่านสมุทรปราการ เรียกค่าจองเตียง ผู้ป่วย CV หลักแสน

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อ CV - 19 ส่งผลให้เกิดผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งที่ผ่านมา ภาครัฐก็ได้มีประกาศให้สถานพยาบาลเอกชน บริการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่่ยง และหากพบผู้ป่วยโรค CV - 19 ก็ให้ดำเนินการรักษาพยาบาลทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

และเมื่อกรม สบส.ได้รับข้อมูล คลิปเสียงว่า มีโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เรียกเก็บเงินหลักแสน เพื่อจองเตียงสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด 19 โดยที่ยังไม่มีการรักษาพยาบาลใด ๆ จากการตรวจสอบเบื้องต้น ทราบว่าโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าว ตั้งอยู่ในย่านเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ จึงมีคำสั่งไปถึงโรงพยาบาลฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคำที่ กรม สบส.ภายในสัปดาห์หน้า

หากพบว่า มีการเรียกเก็บเงินค่าจองเตียงจริงตามที่ถูกกล่าวอ้าง ผู้รับอนุญาต และผู้ดําเนินการสถานพยาบาล จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 มาตรา 36 ในฐานที่ไม่ควบคุมดูแลให้มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยซึ่งอยู่ในสภาพอันตราย จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีคำสั่ง ให้ระงับการดำเนินการ ในลักษณะของการเรียกเก็บเงิน เพื่อจองเตียงผู้ป่วย CV - 19 ต่อไป

อย่างไรก็ตาม กรม สบส.ขอกำชับให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่ง ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย CV - 19 อย่างเต็มความสามารถ ห้ามเอาค่าใช้จ่ายมาเป็นเงื่อนไขในการรักษา โดยเมื่อมีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยโรค CV - 19 ขอให้สถานพยาบาลจัดเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มาเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศกำหนดจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

หากประชาชนประสบปัญหา หรือข้อสงสัยในการเรียกเก็บ ค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลเอกชน ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน กรม สบส. 1426 

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก คมชัดลึก

แสดงความคิดเห็น