ข่าววันนี้ » โซเชียล
Nabi - 19 กรกฏาคม 2564 | แก้ไข

ลาว กั ง ว ล ต่อเวลา ล็ อ ก ด า ว น์ ชี้ ประเทศเพื่อนบ้านยัง เ สี่ ย ง

รองหัวหน้าสำนักนายกรัฐมนตรีลาว แถลง ล็ อ ก ด า ว น์ ลาวต่อออกไปอีก 15 วัน เนื่องจาก สถานการณ์CV-19ในเหล่าประเทศเพื่อนบ้านยังคงอยู่ในความ เ สี่ ย ง และมีแรงงานอพยพจำนวนมาก

สำนักข่าวซินหัวไทย รายงานว่า วันจันทร์ (19 ก.ค.) รัฐบาลลาวตัดสินใจขยายระยะเวลาบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ออกไปอีก 15 วัน เพื่อยับยั้งการ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ CV-19

ทิบพะกอน จันทะวงสา รองหัวหน้าสำนักนายกรัฐมนตรีลาว แถลงว่าสถานการณ์CV-19ในเหล่าประเทศเพื่อนบ้านยังคงอยู่ในความเ สี่ ย ง และมีแรงงานอพยพจำนวนมากเดินทางกลับมายังลาวทุกวัน ดังนั้นรัฐบาลจึงตัดสินใจขยายคำสั่ง ล็ อ ก ด า ว น์ ออกไปจนถึงวันที่ 3 ส.ค. จากเดิมที่มีกำหนดสิ้นสุดในวันจันทร์ (19 ก.ค.)

การประกาศขยายระยะเวลาครั้งนี้มีทั้งมาตรการที่ได้รับการผ่อนปรนอย่างค่อยเป็นค่อยไป และมาตรการเข้มงวดบางส่วนที่ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป โดยสถานที่ออกกำลังกายในร่มและกลางแจ้ง รวมทั้งสนามกีฬาในแขวงที่ไม่มีการแพร่ระบาดภายในชุมชน จะได้รับอนุญาตให้เปิดให้บริการอีกครั้ง แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันCV-19 ทั้งหมด

สถานที่ให้บริการนวดและสปาอาจกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในแขวงที่ไม่มีการแพร่ระบาดภายในชุมชน แต่ผู้เข้าใช้บริการและผู้ให้บริการจำเป็นต้องได้รับวัคซีนครบทั้งสองโดสแล้ว

ขณะที่สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา สถานฝึกอบรมครู และชั้นเรียนปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาทุกแห่ง ของนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว อาจกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันCV-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ลาวมี ผู้ ป่ ว ย CV-19 รวมอยู่ที่ 3,540 ราย ซึ่งรวมถึง ผู้ ป่ ว ย หายดี 2,311 ราย เมื่อนับถึงวันจันทร์ (19 ก.ค.) โดยลาวตรวจพบ ผู้ ป่ ว ย 2 รายแรกในประเทศ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ปีก่อน

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวซินหัวไทย

แสดงความคิดเห็น