ข่าววันนี้ » โซเชียล
Nabi - 19 กรกฏาคม 2564 | แก้ไข

เขตการค้าเสรีนำร่องกว่างซี เคาะดีลมูลค่าราว 6.63 หมื่นล้านบาท

เขตการค้าเสรีนำร่อง (FTZ) ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มีบริษัทที่เข้ามาจัดตั้ง 37,000 แห่ง ลงนามโครงการ 17 โครงการ 

สำนักข่าวซินหัวไทย รายงานว่า เมื่อวันอาทิตย์ (18 ก.ค.) เขตการค้าเสรีนำร่อง (FTZ) ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน ลงนามโครงการ 17 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนตามสัญญารวม 1.31 หมื่นล้านหยวน (ราว 6.63 หมื่นล้านบาท)

โครงการลงทุนข้างต้น ครอบคลุมหลายภาคส่วน ได้แก่ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานสะอาด วัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง ให้บริการที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแรงงนทักษะสูง (modern services) การป่าไม้เชิงนิเวศ และโลจิสติกส์

โดยโครงการเหล่านี้จะช่วยเร่งการจัดตั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม ห่วงโซ่คุณค่า ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานข้ามพรมแดน ระหว่างเขตการค้าเสรีนำร่องของกว่างซีกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (ASEAN)

จากทั้งหมด 17 โครงการข้างต้น มีโครงการที่ได้รับทุนจากต่างชาติ 6 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนตามสัญญารวม 920 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.02 หมื่นล้านบาท)

ทั้งนี้ ข้อมูลทางการระบุว่า จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน มีบริษัทที่เข้ามาจัดตั้งในเขตการค้าเสรีนำร่องของกว่างซี 37,000 แห่ง ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าก่อนมีเขตดังกล่าวถึง 10 เท่า

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวซินหัวไทย

แสดงความคิดเห็น