ข่าววันนี้ » โซเชียล
Fairy Cat - 20 กรกฏาคม 2564 | แก้ไข

ทุกคนเสี่ยงหมด โดยเฉพาะด่านหน้า แนะเปลี่ยนใหม่

ก่อนหน้านี้ นักวิชาการ และแพทย์หลายท่าน ต่างลงความเห็น ให้ทางภาครัฐ เร่งนำเข้าวัคซีน ชนิด mRNA เข้ามาแทนวัคซีนหลัก ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากเชื้อที่พบในไทยตอนนี้ มีหลายสายพันธุ์ หากไม่ปรับเปลี่ยนแล้ว อาจส่งผลให้วัคซีนที่ฉีดไป ป้องกันโรคได้ไม่ดีพอ

ซึ่งก่อนหน้านี้ ศ.นพ. ธรีวัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ได้เคยให้ข้อมูลว่าเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha  "เราที่ต้องบริบาลคนป่วย ต้องระวังตัวเต็มที่ เช่นที่ อินโดนิเซีย หมอ พยาบาลและอื่นๆ เสียชีวิต แม้ฉีดซิโนแวคครบสองเข็ม

ในประเทศที่ใช้ไฟเซอร์ โมเดนา แอสตร้า เป็นหลัก เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงมากแต่เข้าโรงพยาบาลและเสียชีวิตยังน้อยมาก แต่คงต้องดูต่อเป็นวันต่อวัน ในขณะที่ประเทศเหล่านี้กำลังเล็งเข็มที่สามที่เป็นรุ่นใหม่ เช่นเดียวกับประเทศจีนที่หันมาผลิต mRNA กะจะให้ฉีดถึง 1000 ล้านโดส"

ล่าสุด ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา  ระบุ "สรุปการบริหารจัดการเชิงรุก แยกตัวก่อน ในชุมชนแออัด และค่อยคัดกรอง ไม่ใช่คัดกรองแล้วแยกตัว อย่างไรก็ตาม ชุดตรวจเร็ว สำหรับทุกคน 8.5 ล้านชุด อาจจะไม่พอ ทั้งนี้ ทุกคนเสี่ยง และต้องการตรวจ และทุกคนไม่อยากเป็น และไม่อยากแพร่

วัคซีนเข้าไปฉีดถึงที่เลย ส่วน โรงพยาบาลสนาม สำหรับแดงและแดงแจ๋ เท่านั้น โดยที่ประเทศอินโดนีเชีย  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้รับการฉีดวัคซีน "ซิโนแวค" 2 เข็ม แต่เอาไม่อยู่ เพราะเสี่ยงเชื้อตลอดเวลา เสียชีวิต จึงอยากให้พิจารณา "โมเดอร์นา"

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha

แสดงความคิดเห็น