ข่าววันนี้ » โซเชียล
Fairy Cat - 20 กรกฏาคม 2564 | แก้ไข

5 รายชื่อ ชุดตรวจ Antigen Test Kits หาซื้อได้ ที่ร้านขายยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  โดย กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เปิดเผยรายชื่อ ชุดตรวจโควิด-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits แบบตรวจหาแอนติดเจนด้วยตัวเอง ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิต / นำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร  ณ วันที่ 19  กรกฎาคม 2564  จำนวน 5 รายชื่อ ดังนี้ 

1. STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test   ผู้ผลิต – SD Biosensor Inc. ประเทศเกาหลีใต้  ผู้นำเข้า – บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

2. SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal  ผู้ผลิต – SD Biosensor Inc. ประเทศเกาหลีใต้ ผู้นำเข้า – บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

3. SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (GICA) มีทั้งแบบตรวจสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกและตรวจจากน้ำลาย ผู้ผลิต – Shenzhen Kisshealth Biotechnology Co., Ltd, ประเทศจีน ผู้นำเข้า – บริษัท เจเนอรัลไซเอนซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

4. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) ผู้ผลิต  -Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. ประเทศจีน ผู้นำเข้า – บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด

5. BIOSYNEX Autotest ANTIGENIQUE COVID-19 Ag  ผู้ผลิต – BIOSYNEX SWISS SA, SWITZERLAND.  ผู้นำเข้า – บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จำกัด

สำหรับชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง จะวางจำหน่ายในสถานพยาบาล หน่วยงานของรัฐ และร้านขายยาแผนปัจจุบัน ที่มีเภสัชกร ปฏิบัติการในสถานที่ขายยาดังกล่าว เพื่อให้คำแนะนำกับประชาชนเกี่ยวกับวิธีการใช้  ส่วน วิธีเก็บตัวอย่างของชุดตรวจตรวจหาแอนติเจน ด้วยตนเอง จะเป็นการใช้เนื้อเยื่อในจมูกที่ไม่ได้แยงจมูกลึกมาก หรือใช้น้ำลาย ซึ่งประชาชนสามารถทําได้เอง เนื่องจากมีเอกสารกํากับทางการแพทยเป็นภาษาไทย และระบุวิธีการใช้วิธีการแปลผล

ข้อแนะนำ การใช้ชุดตรวจหาเชื้อไวรัส CV -19 สำหรับประชาชนใช้ตรวจเอง จะต้องเป็นชนิดตรวจแอนติเจนที่ได้รับอนุญาตจาก อย. โดยสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/Pages/Main.aspx และควรใช้ภายใต้คำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ เพราะต้องมีเทคนิคในการเก็บตัวอย่างไม่ให้เกิดการบาดเจ็บและปนเปื้อนเชื้อโรค การหยดน้ำยา และการอ่านผล เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และการแปลผลที่ถูกต้อง

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก FDA Thai

แสดงความคิดเห็น