ข่าววันนี้ » โซเชียล
Fairy Cat - 20 กรกฏาคม 2564 | แก้ไข

มติ เห็นชอบ ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ถึง 30 ก.ย. 64

20 ก.ค. 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาล เผย มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  เห็นชอบ ขยาย พรก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ CV - 19 ยังพบจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก 

 

ทั้งนี้  ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับเดิมซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ก.ค. 64 ที่จะถึงนี้ ขณะที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในไทยระลอกเดือน เมษายน 64 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 9 กรกฎาคม 64  ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปรากฏจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมากกว่าหลายพันคนต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

เนื่องจากเชื้อ CV -19 เป็นชนิดสายพันธุ์เดลต้า  สามารถแพร่ระบาด และติดต่อกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น รวมถึงในบางพื้นที่ยังพบสายพันธุ์เบต้า ที่มีความรุนแรงมาก อาจส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยสูงขึ้น  ขณะเดียวกันยังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในจังหวัดที่มีสถานประกอบการ โรงงาน ตลาดค้าส่ง  และพบการระบาดต่อเนื่องจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ที่พักแรงงานก่อสร้างชั่วคราว ครอบครัว ตลาด สถานที่ทำงาน และสถานที่ชุมชนต่างๆ

 

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ยังมีการประเมินแนวโน้มการแพร่ระบาดในระยะต่อไป ว่าจะมีผู้ติดเชื้อถึงจำนวน 10,000 รายต่อวัน หรือมีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 100,000 ราย ภายในระยะเวลา 14 วัน ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในอัตราเกิน 100 รายต่อวัน จึงมีความจำเป็นในการกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมและแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว จะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระต่อบุคลากรทางการแพทย์ เตียงรักษา หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 

 

ศปก.ศบค. พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นต้องขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ออกไป เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการควบคุมและระงับยับยั้งการพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก คมชัดลึก

แสดงความคิดเห็น