ข่าววันนี้ » โซเชียล
Fairy Cat - 21 กรกฏาคม 2564 | แก้ไข

แฟลช เอ็กซ์เพรส ประกาศ แจ้งงดให้บริการบางพื้นที่ หลังพบพนักงานติดเชื้อ พร้อมมาตรการชดเชยค่าเสียหาย

วานนี้ ( 20 ก.ค. 64) เพจ Flash Express แจ้งการปิดให้บริการบางพื้นที่และมาตรการของบริษัทในการชดเชย พร้อมระบุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค CV -19 ที่รุนแรงขึ้นในบางพื้นที่ตามประกาศของรัฐบาลและมติของคณะกรรมการโรคติดต่อ

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการนำจ่ายพัสดุในบางพื้นที่ ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 20 ก.ค. 64 เป็นต้นไป ในขณะเดียวกันจะปิดศูนย์กระจายพัสดุวังน้อย ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 64 เป็นเวลา 3 วัน ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดศูนย์กระจายพัสดุวังน้อย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เฉพาะเขตปทุมวัน สัมพันธวงศ์และสาทร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง

โดยจะไม่สามารถจัดส่งพัสดุไปยังพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเวลานี้ได้ และในส่วนของพัสดุที่ถูกรับฝากมาในวันที่ 19 ก.ค. 64 โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากไม่สามารถจัดส่งถึงปลายทางได้ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตีกลับไปยังผู้ส่งบางส่วน

เนื่องจากระยะเวลาการจัดส่งพัสดุของลูกค้าบางส่วนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ รวมถึงมีพัสดุบางส่วนเสียหายจากการโดนฝนสาดและการกดทับ ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยอีกครั้งสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และยินดีชดเชยค่าเสียหายตามกรณีต่างๆ ดังนี้

1. สินค้าที่ถูกจัดส่งระหว่างวันที่ 16 - 31 ก.ค. 64 หากเป็นปัญหาจากศูนย์กลางกระจายพัสดุ (Hub) ยกเว้นช่วงขารับและขานำส่งพัสดุ โดยพัสดุอยู่ที่ศูนย์กลางกระจายพัสดุเกินกว่า 3 วัน ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินค่าขนส่ง 100%

2. หากลูกค้าปลายทางปฏิเสธการรับพัสดุเนื่องจากความล่าช้าของปัญหาจากศูนย์กลางกระจายพัสดุข้างต้น ทางบริษัทฯ รับผิดชอบค่าตีกลับไปยังผู้ส่งต้นทาง

3. พัสดุบางส่วนที่ถูกรับฝากส่งในวันที่ 19 ก.ค. 64 และบริษัทฯ ทำการตีกลับคืนผู้ส่ง ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าขนส่ง 100%

4. หากผู้รับปลายทางที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการส่งล่าช้าจากปัญหาของศูนย์กลางกระจายพัสดุข้างต้น ทางบริษัทจะมอบคูปองของแฟลชเอ็กซ์เพรส มูลค่ารวม 50 บาท

5. หากพัสดุเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากปัญหาของศูนย์กลางกระจายพัสดุข้างต้น ทางบริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายเต็มจำนวนอย่างเร็วที่สุด (ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ ที่กำหนด)

ทั้งนี้ จำนวนพัสดุที่ได้รับผลกระทบ ค่าชดเชยค่าขนส่งและรูปแบบการชดเชย บริษัทฯ จะสรุปเพื่อให้เป็นตามข้อปฏิบัติทางกฎหมายและจะแจ้งให้ทราบต่อไป

นอกจากนี้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรง ทางบริษัทฯ ขอสัญญาว่า จะดูแลสวัสดิภาพของพนักงานอย่างดีที่สุดและจะให้สาขาทั้งหมดของบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขค่ะอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และจะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่กำลัง เพื่อดูแลการขนส่งพัสดุให้ดีที่สุดในช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรค

แสดงความคิดเห็น