ข่าววันนี้ » โซเชียล
Fairy Cat - 31 กรกฏาคม 2564 | แก้ไข

พบ ผู้ ติ ด เ ชื้ อ เพิ่มขึ้น แซงสถิติเดิม ดั บ อีก 178 รักษา ห า ย 10,750

ท่ามกลางความหวังของประชาชน ที่อยากเห็นสถานการณ์ดีขึ้นในเร็ววัน หลังจากที่วานนี้ มีการนำวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาถึงประเทศไทยเป็นที่เรีบยร้อย  เพื่อเป็นการเสริมเกราะป้องกันให้กับบุคลากรด่านหน้า ที่ต้องรับมือกับผู้ติดเชื้อจำนวนมาก 

ในส่วนของการรายงานสถานการ์ผู้ติดเชื้อ CV-19 ของทางศบค. ล่าสุดประจำวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 พบยอดผู้ติดเชื้อ 18,912 ราย  จำแนกเป็น ผู้ติดติดเชื้อใหม่ 18,102  ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 810 ราย

ส่งผลให้มียอดผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 568,428 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 10,750 ราย รวมหายป่วยสะสม ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นจำนวน 364,494 ราย

มีผู้เสียชีวิตในวันนี้ 178 ราย รวมผู้เสียชีวิต จากการติดเชื้อ CV – 19 ตั้งแต่การระบาดในช่วงปี 2563 มีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว 4,857 ราย โดยทั้งยอดผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตนั้น สูงสุดกว่าที่ผ่านมา และต้องจับตาดูว่า สถานการณ์ จะเป็นไปในทิศทางใดต่อไป

 

ขอบคุณ ศบค.

แสดงความคิดเห็น