ข่าววันนี้ » โซเชียล
Fairy Cat - 31 กรกฏาคม 2564 | แก้ไข

ในวาระ สุ ด ท้ า ย ของชีวิต จะตัดสินใจ เรื่องการรักษาอย่างไร

คงยากที่จะปฏิเสธว่า สถานการณ์ของผู้ติดเชื้อในไทยนั้น มีตัวเลขผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มมากขึ้น อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะใช้พยุงชีวิตคนไข้ มีอยู่จำกัด หากในวันข้างหน้า มีผู้ติดเชื้ออาการหนักมากกว่านี้ ควรจะต้องทำอย่างไร

จึงได้มีการเสนอเกี่ยวกับ การติดสินใจในการรักษาผู้ติดเชื้อ CV -19 ว่า หากอาการหนัก เข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตนั้น อาจต้องยอมรับการจากไป โดยมีเอกสารให้ผู้ป่วย หรือญาติ ยินยอมในการตัดสินใจต่างๆ

โดย พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ได้โพสต์ภาพเอกสาร ที่ระบุขั้นตอนต่างๆ ในการรักษาผู้ป่วย CV-19 พร้อมระบุ “Covid-19  Palliative Care กรณีผู้ป่วยมีอาการทรุดลงและเข้าสู่ ระยะท้ายของชีวิต (End of Life) ไม่มีคุณหมอท่านใดอยากให้คนไข้จากไป แต่ต้องอ่านครับ

เรามาถึงจุดที่ยอมรับว่าต้องมีคนตายจาก โควิด-19 มากขึ้น ให้เขาจากไปด้วยอาการสงบ โดยมี คำแนะนำการจัดการอาการหอบเหนื่อยและ/หรืออาการไม่สุขสบาย และการให้ยาในระยะสุดท้าย แล้วนะครับ

ปรดหยุดความเสี่ยงในครอบครัวคุณด้วยนะครับ ถ้ายังไม่อยากให้เกิดในคนที่คุณรัก”

 

ขอบคุณ Ittaporn Kanacharoen

แสดงความคิดเห็น