ข่าววันนี้ » โซเชียล
Fairy Cat - 31 กรกฏาคม 2564 | แก้ไข

หนึ่งในผู้ เ สี ย ชี วิ ต วันนี้ พบมีเดินทาง ไปสถานีบางซื่อด้วย

จากการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชิ้อไวรัส CV - 19 ของทางศบค. ในวันนี้ ( 31 ก.ค. 64) นอกจากประเด็นที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ถึง 18,912  ราย นับว่าเป็นจำนวนสูงที่สุด ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ CV -19 ในช่วงปี 2563 

ในส่วนของผู้เสียชีวิต 178  รายวันนี้ ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เป็นความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง  มีผู้เสียชีวิตในบ้าน 12 ราย มีถึง 82 รายที่ตรวจพบเชื้อแล้ว เสียชีวิต ภายในเวลาไม่ถึง 6 วัน มีปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จากการอาศัยและเดินทางไปยังพื้นที่ ที่มีการแพร่ระบาด

และที่น่าจับตามมองอีกประเด็นหนึ่ง เกี่ยวกับการเสียชีวิตวันนี้คือ มีผู้ที่เดินทางไปยังสถานีบางซื่อ 1 ราย แต่ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่า ไปรับเชื้อมาจากสถานที่ใด หรือเริ่มมีอาการป่วยเมื่อใด ทราบเพียงว่า มีการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง สถานที่แออัด

 

ทำให้ผู้ที่เดินทาง เข้าไปรับบริการฉีดวัคซีน ที่สถานีกลางบางซื่อ หลายท่านออกมาแสดงความเห็นว่า ควรจัดระเบียบ ขณะที่ต้องรอคิวเข้าไปฉีดวัคซีน ตามสถานที่ใหม่ กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ให้มากขึ้น เนื่องจากเกรงว่า อาจมีผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ จะนำเชื้อไปติดผู้อื่นได้ ทำให้ผู้ที่ตั้งใจจะไปฉีดวัคซีนนั้น ได้รับเชื้อกลับมาโดยไม่รู้ตัว

 

ขอบคุณ ศบค.

แสดงความคิดเห็น