ข่าววันนี้ » โซเชียล
Fairy Cat - 1 สิงหาคม 2564 | แก้ไข

ติ ด เ ชื้ อ 18,027 ราย รั ก ษ า ห า ย 13,402 ราย

คงต้องคอยย้ำเตือนให้ทุกท่าน ใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้มาก ไม่พาตัวเองไปยังสถานที่ ที่มีคนแออัด หรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย เนื่องจากยอดตัวเลขของผู้ติดเชื้อ ในช่วงเดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมานั้น นับวันมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ สวนทางกับปริมาณเตียง ที่มีอยู่จำกัด

ในส่วนของการรายงานสถานการ์ผู้ติดเชื้อ CV-19 ของทางศบค. ล่าสุดประจำวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 พบยอดผู้ติดเชื้อ 18,027 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดติดเชื้อใหม่ 17,653 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 374 ราย

ส่งผลให้มียอดผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 586,451 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 13,402 รายรวมหายป่วยสะสม ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นจำนวน 377,896 ราย  อยู่ในระหว่างการรักษา 205,002 ราย

มีผู้เสียชีวิตในวันนี้ 133 ราย รวมผู้เสียชีวิต จากการติดเชื้อ CV – 19 ตั้งแต่การระบาดในช่วงปี 2563 มีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว 4,990 ราย

ขณะเดียวกันหลายภาคส่วน เริ่มออกมาช่วยเหลือประชาชน ไม่ว่าจะเป็นวัด คนมีชื่อเสียง ผู้มีกำลังทรัพย์ ต่างก็ออกมาสนับสนุน ช่วยเหลือ ในเรื่องอาหาร อุปกรณ์ต่างๆ ศูนย์พักคอยผู้ป่วย เป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้าน และแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ด้วย

 

ขอบคุณ ศบค.

แสดงความคิดเห็น