พ่อแม่ ควรรู้

โรค 4 เอส หรือ Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSSS) เป็นโรคที่เกิดจาก การติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อ Staphylococcus Aureus บริเวณใดบริเวณหนึ่ง ของร่างกาย แล้วเชื้อแบคทีเรียจะสร้างชีวพิษ (Toxin) เข้าสู่กระแสเลือด ทำให้เกิดอาการของโรคนี้ขึ้น

มักพบในเด็กทารก และเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 6 ปี และมีรายงานพบในผู้ใหญ่ ที่มีโรคไตวายเรื้อรัง และในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เชื่อว่าเป็นผลจากการที่เด็กเล็ก ยังไม่มีภูมิต้านทานต่อชีวพิษ รวมถึงความสามารถของไตในการกำจัดชีวพิษยังไม่สมบูรณ์เต็มที่

อาการจะแสดงอย่างรวดเร็ว ภายหลังการติดเชื้อแบคทีเรีย ผู้ป่วยจะมีอาการร้องกวน งอแง ผื่นแดงเริ่มขึ้นรอบปาก จมูก ตา แล้วกระจายไปทั่วร่างกาย ภายใน 1 - 2 วัน ต่อมาผื่นแดงนี้ จะพองขึ้นเห็นเป็นรอยย่น หรือตุ่มน้ำ แล้วผิวลอกออกเป็นแผ่นใหญ่ๆ เห็นผิวข้างใต้แดงขึ้น คล้ายผิวหนังของผู้ที่ถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก

เห็นได้ชัดบริเวณซอกพับต่าง ๆ โดยเฉพาะขาหนีบ รักแร้และคอ หลังจากนั้นผืนค่อย ๆ แห้ง ตกสะเก็ด อาจเห็นเป็นรอยย่นแยกเป็นแฉกออกจากรอบปากและตา สะเก็ดหลุดแล้วผื่นจะหายเป็นปกติโรคนี้จะไม่พบความผิดปกติบริเวณเยื่อบุต่าง ๆ

วิธีการรักษา ในรายที่มีอาการรุนแรง ควรรับตัวไว้รักษาไว้ในโรงพยาบาล ให้ยาปฏิชีวนะเข้าทางหลอดเลือดเมื่ออาการดีขึ้นสามารถเปลี่ยนเป็นยากินได้ รวมระยะเวลาการให้ยาปฏิชีวนะ 10 - 14 วัน นอกจากนี้ ควรให้การรักษาประคับประคองดูแลผิวที่ลอกให้ดี

ดูแลภาวะขาดสารน้ำและแก้ไขภาวะอิเล็กโทรไลต์ที่อาจผิดปกติ เฝ้าระวังการติดเชื้อแทรกซ้อนและให้ยาระงับอาการเจ็บปวด ผู้ป่วยจะค่อย ๆ ดีขึ้น ผื่นจะหายเป็นผิวปกติ โดยไม่มีแผลเป็นหลงเหลืออยู่ภายในเวลา 10 - 14 วัน

 

ขอบคุณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

แสดงความคิดเห็น