5 สัญญาณ สงสัย เด็กแพ้นมวัว

นมวัว เป็นแหล่งของโปรตีนและแคลเซียม มีประโยชน์กับคนทุกเพศ ทุกวัย แต่ก็พบว่าผู้บริโภคนมวัวบางกลุ่มจะมีอาการ แพ้นมวัวซึ่งสาเหตุหลัก มักเป็นการแพ้โปรตีนจากนมวัว ปัจจุบัน อาการแพ้นมวัวพบได้บ่อยและมีอาการแสดงหลากหลายรูปแบบ

ซึ่งอาจเกิดจาก กระบวนการทำงานของแอนติบอดี้ IgE mediated หรือ  non IgE mediated หรืออาจเกิดจากทั้ง 2 อย่างร่วมกันได้ โดยสาเหตุอาจเกิดจากการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์ นอกจากนี้ยังพบโรคแพ้นมวัวได้บ่อย ในช่วงวัยทารกอันอาจเกิดจาก ระบบการย่อยอาหารของทารก ที่ยังไม่พัฒนาอย่างเต็มที่

ประวัติที่น่าสงสัยว่าแพ้นมวัว

1.มีโรคภูมิแพ้ของบุคคลในครอบครัว

2.มีอาการที่แสดงหลังจากเด็กดื่มนมวัว  เช่น มีผื่นลมพิษ ปากบวมตาบวม ถ่ายมูกเลือด หายใจติดขัดดังครืดคราด หรือผื่นแพ้ผิวหนังที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรง

3.มีประวัติว่าแม่ดื่มนมวัวในช่วงตั้งครรภ์มากกว่าปกติ ซึ่งโปรตีนในนมวัวอาจกระตุ้นให้ทารกเกิดการแพ้ได้

4.กรณีที่เด็กกินนมแม่อย่างเดียว ในขณะที่แม่ดื่มนมวัวมากกว่าปกติในช่วงให้นมบุตร

5.เด็กมีน้ำหนักน้อยกว่าปกติ หรือมีประวัติเปลี่ยนนมมาหลายยี่ห้อ แต่ยังมีอาการดังที่กล่าวไปข้างต้น

อาการแพ้นม

หากเป็นอาการเฉียบพลันที่เกิดจาก IgE mediated อาการจะเกิดขึ้นหลังจากดื่มนมวัวภายใน 15 นาที – 2 ชั่วโมง โดยจะมีอาการแพ้ซึ่งแต่ละคนจะมีอาการที่แตกต่างกันไป เช่น มีผื่นคันขึ้นตามผิวหนัง, ลมพิษ, ปากบวม, ลิ้นบวม, หายใจลำบาก, ปวดท้อง หรืออาเจียน เป็นต้น

หากอาการเกิดจาก non IgE mediated หรือทั้ง 2 อย่าง ตามที่กล่าวในตอนต้น อาการอาจเกิดขึ้นหลังดื่มนมวัว ประมาณ 6-48 ชั่วโมง ซึ่งอาการก็อาจต่างกัน เช่น ผื่นแพ้ผิวหนัง ถ่ายเป็นมูกเลือดหรือหายใจครืดคราด

ในเด็กเล็ก การดื่มนมแม่จะช่วยป้องกัน การเกิดการแพ้อาหารได้ เพราะเป็นการลดการสัมผัส โปรตีนแปลกปลอม จากนมผสม นอกจากนี้ นมแม่ยังช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อีกด้วย โดยไม่ควรงดนมวัวใ นกรณีที่ไม่มีอาการแพ้นมวัว เนื่องจากอาจทำให้มีความเสี่ยง ต่อการขาดสารอาหารในเด็กได้ โดยเฉพาะแคลเซียม

ขอบคุณ โรงพยาบาลสมิติเวช

แสดงความคิดเห็น