ข่าววันนี้ » การเมือง
Fairy Cat - 22 สิงหาคม 2564 | แก้ไข

ร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 65 ผ่านฉลุย มติ 257 ต่อ 189 เสียง

สภาผู้แทนราษฎร์ ลงมติ ผ่าน ร่าง พ.ร.บ. งบฯ ปี 65 จำนวน 3.1 ล้านล้านบาท ด้วยมติ 257 ต่อ 189 คะแนน หลังลากยาว 5 วัน 52 ชั่วโมง ส่งวุฒิสภาพิจารณาต่อไป ด้านรัฐบาลยันจะ ใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

22 ส.ค. 64 การประชุมสภาผู้แทนฯพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯรายจ่าย ปี2565  จำนวน 3.1 ล้านล้านบาท วาระ 2-3 ต่อเนื่องจนเข้าสู่วันที่ 5

โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณามาตรา 37 งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ  204,179,444,100 บาท

มาตรา38 งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ770,159,975,000 บาท

มาตรา 39 งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียนให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 195,370,402,900บาท

มาตรา 40  งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบริหาร จัดการหนี้ภาครัฐ ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 297,631,438,900 บาท

มาตรา 41 งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 596,666,700  บาท

และมาตรา 42 งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย 24,978,560,000บาท

โดยสิ้นสุดในเวลา 01.09 น. ทั้งนี้ที่ประชุมลงคะแนนเห็นด้วยกับที่กมธ.เสียงข้างมากแก้ไข

จากนั้นเวลา 01.10 น. ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระ3 ด้วยคะแนนเสียง 257 คะแนน ไม่เห็นด้วย 189 คะแนน งดออกเสียง 4 คะแนน และไม่ลงคะแนน 1 คะแนน จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของกมธ.งบประมาณฯ

ขอบคุณ คมชัดลึก

แสดงความคิดเห็น