หายจาก CV ใช่จะปลอดภัย ร่างกายอาจมีผลกระทบระยะยาว

หลายท่าน พอทราบข้อมูล เกี่ยวกับอาการแทรกซ้อน หรือความผิดปกติของร่างกาย สำหรับผู้ป่วย CV-19 ที่มีจนใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในรายที่มีอาการผิดปกติอย่างหนัก เช่น มีอาการหายใจลำบาก เหนื่อยง่าย ไปจนถึงขั้นรุนแรงจนปอดเสียหาย ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อการอยู่รอดของชีวิต

ความหวังของผู้ป่วยเหล่านี้ก็คือ เมื่อปราศจากเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายแล้ว จะสามารถคืนสภาพร่างกายกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่เชื้อ CV-19 รุนแรงกว่านั้น เพราะผู้ป่วยบางคนไม่สามารถหายป่วยกลับมาเป็นปกติได้ แม้จะไม่มีเชื้อไวรัสในร่างกาย แต่อาการของเชื้อร้ายยังคงอยู่

ผู้ป่วยจำนวนมากที่หายจาก CV-19 แต่ยังมีอาการติดขัด ติดมา เช่น หายใจลำบาก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือเหนื่อยง่ายแม้กระทั่งการเดินระยะสั้นๆ ก็ทำให้ต้องลงไปพัก ต่อเนื่องหลายเดือน ซึ่งทางการแพทย์เรียกอาการเรื้อรังดังกล่าวว่อาการ  Long Covid

อาการ  Long Covid เป็นอาการเจ็บป่วยที่ไม่มีลักษณะตายตัว อาจเหมือนหรือต่างกันก็ได้ จากการศึกษาผู้ป่วย 143 คนในประเทศอิตาลี เมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษา จนตรวจไม่พบเชื้อร้ายในร่างกายแล้ว ทางนักวิจัยได้พบว่าหลังจากผ่านไปแล้ว 2 เดือน 87 % ของผู้ป่วยดังกล่าวมีอาการของ Long Covid อย่างน้อย 1 อย่าง คือ

– อ่อนเพลีย 11.8 %

– ไอ 10.9 %

– ปวดศีรษะ 10.1 %

– ปวดกล้ามเนื้อ 7.7%

– สูญเสียการรับรส 6.4%

– สูญเสียการรับกลิ่น 6.3%

– หายใจเหนื่อยง่าย 5.6%

– ไข้ 5.4%

– คลื่นไส้ อาเจียน 3.1%

– ท้องเสีย 2.7 %

– ปวดท้อง2.4%

กล่าวโดยสรุปก็คือ การป่วยเป็น CV-19 นั้น นอกจากจะอันตรายถึงชีวิตแล้ว เมื่อรักษาหาย ก็อาจจะไม่เป็นปกติเหมือนเดิมก็ได้ ดังนั้น การป้องกันที่ดีที่สุดคือ พยายามรักษาระยะห่าง สวมแมสตลอดเวลาที่เจอคน ล้างมือบ่อย ๆ และรีบรับวัคซีนที่มีตอนนี้ให้เร็วที่สุดค่ะ

ขอบคุณ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โรงพยาบาลตำรวจ และ penntoday

แสดงความคิดเห็น