ข่าววันนี้ » โซเชียล
Fairy Cat - 2 กันยายน 2564 | แก้ไข

3 รพ. ร่วมกัน จัดตั้ง I C U ศิริราช รวมใจ

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เดินไปให้กำลังใจและเข้าเยี่ยมชม ICU ศิริราชรวมใจ โดยมี ศ.ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช ให้การต้อนรับ

โดย รมว. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวว่า รพ.ศิริราช ถือเป็นป้อมปราการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยที่ต่อสู้ ทุ่มเทอย่างสุดชีวิตเพื่อรักษาชีวิตคนไทย การจัดสร้าง ICU ศิริราชรวมใจ เป็นการขยายการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติที่ไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วย CV-19 แต่ยังมีผู้ป่วยโรคหนัก ๆ หรือมีโรคประจำตัว หรือโรคแทรกซ้อนที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การระบาดของ CV-19 ส่งผลให้หอผู้ป่วยวิกฤต CV-19 ที่รองรับผู้ป่วยหนักเต็มทุกเตียง ซึ่ง รพ.ศิริราช ต้องขยายพื้นที่จัดตั้ง ICU สนามขึ้นรองรับผู้ป่วยหนักเพิ่มอีก 20 เตียง อย่างเร่งด่วนบริเวณข้างสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ใกล้กับท่าเรือรถไฟ

ขณะนี้ ICU สนาม ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใต้ชื่อ “ICU ศิริราชรวมใจ” และเปิดรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาวันแรก เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำใจจากประชาชน ที่ร่วมใจกันบริจาคเงินอย่างต่อเนื่อง

การออกแบบและจัดสร้างอาคารแบบโมดูลาร์ โดย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรทางการแพทย์ในเครือทั้ง 3 โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.ศิริราช รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยหนักครอบคลุมทั่วถึงทุกกลุ่มโรคที่ติดเชื้อCV-19

ประกอบด้วย 2 อาคาร จำนวน 20 เตียง เพื่อดูแลผู้ป่วยหนัก CV-19 ที่มีโรคประจำตัวซับซ้อน หรือมีภาวะเร่งด่วนวิกฤต ครบครันด้วยเครื่องมือแพทย์มาตรฐานเดียวกับไอซียูในโรงพยาบาล มีระบบสนับสนุนเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ อาคารสนับสนุนเพื่อเป็นที่ทำงานและที่พักบุคลากร ห้องเก็บยาและเวชภัณฑ์ มีครุภัณฑ์ที่จำเป็น ระบบปรับอากาศ ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำสำเร็จรูป รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ เป็นต้น

 

ขอบคุณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แสดงความคิดเห็น