ข่าววันนี้ » การเมือง
Fairy Cat - 3 กันยายน 2564 | แก้ไข

นายกฯ ยืนยัน ไม่มี ทุ จ ริ ต จัดซื้อ เรือดำน้ำ

วานนี้ (2 ก.ย. 64) เวลา 17.59 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจง ต่อสภาผู้แทนราษฎรใน การจัดซื้อเรือดำน้ำ ว่า

กรณีการจัดซื้อเรือดำน้ำ ย้ำว่าการทำสัญญา เป็นการเจรจาแบบรัฐต่อรัฐ (G2G) ระหว่างหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย และหน่วยงานบริษัท ที่ผลิตยุทโธปกรณ์ ภายใต้การดูแลของรัฐบาลจีน จะไม่มีการทุจริตใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากรัฐบาลจีนเป็นผู้ทำข้อตกลง และการเจรจาต่างๆ ไม่มีการนำงบประมาณ ไปใช้ผ่านบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมถึงการจ่ายภาษีเช่นกัน

สำหรับงบประมาณการก่อหนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณ  เหล่าทัพสามารถเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการขอเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน หรือการใช้งบประมาณจะต้องขออนุมัติ จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง 

ซึ่งโครงการจัดซื้อจัดหายานยนต์ ของกองทัพบกและสรรพาวุธ อาทิ M35 รถสี่ล้อ รถหกล้อ รถเกราะ สามารถชี้แจงตรวจสอบได้ตามกระบวนการ ยืนยันว่าไม่เคยมีการรับผลประโยชน์จากใคร

นายกรัฐมนตรี ยังฝากถึงการอภิปรายในรัฐสภา ขอความร่วมมือให้ระมัดระวัง ถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการเจรจาต่างๆ ทั้งนี้ ยินดีที่จะชี้แจง และมอบหมายให้รัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนั้น มีส่วนในการชี้แจงเพิ่มเติมด้วย

 

ขอบคุณ คมชัดลึก

แสดงความคิดเห็น